Boşanma vəkilləri, Rusiya

Xeyr, Rusiya azsaylı ölkələrdən biridir ki, heç bir tələb dövrdə ayrılıq sübut etmək üçün nikahın pozulmasınınƏgər müqavilə imzalandı və Rusiya ilə olduğu ölkə boşanma keçirilib, xarici məhkəmə qərarı tanınacaq və Rusiyada avtomatik olaraq. Lakin Rusiyada boşanma prosesi başa çatır və olduqca tez digər ölkələri ilə müqayisədə. Geniş təcrübə sahəsində vətəndaş hüquqları ilə bağlı hallarda, bizim rusiya hüquq firması kömək edə bilər ki, həm yerli, həm də xarici vətəndaşlar istifadə edə bilərlər hüquqi yardım və məsləhət ilə bağlı məsələlərdə proseslərin və dinləmələr, uşaqlar üzərində qəyyumluq və dəstək, əmlakın bölünməsi, eləcə də nikahın qeydiyyatı prosedurları.