Kredit etimad qəbz - kredit girov məqsədli daxilolmalar azalır

Bu saytın bütün məzmunuo cümlədən lüğət tezarus. coğrafi və digər istinad məlumatları nəzərdə tutulmuşdur yalnız informasiya məqsədləri üçün.