Necə müraciət vergi bəyannaməsi. o, Federal vergi xidməti Rusiya

Siz (vergi ödəyicisinin toplanması və ya vergi agentinin) təqdim edə bilərlər vergi bəyannaməsinin və mühasibat sənədləri elektron formada üzrə telekommunikasiya rabitə kanalları (yəni, elektron sənədlərin) bilavasitə vergi orqanına və ya vasitəsilə müvəkkil operator. Əksəriyyəti vergi ödəyicilərinin hüququna malikdirlər elektron ərizələrin verilməsi vasitəsilə yalnız xüsusi rabitə operatorlarınınÜçün e-müraciət məqsədlər vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsi qoymaq lazımdır elektron imza vergi bəyannaməsini CBT təsdiq düzgünlüyünə və tamlığına göstərilən məlumatların vergi bəyannaməsində. Elektron ərizələrin verilməsi mümkündür vergi ödəyiciləri üçün olan proqram və texniki vasitələrdən uyğun texniki vasitələrlə vergi orqanının.