Qeydiyyatı, firmaların, Rusiya

onların kommersiya fəaliyyəti ilə: - müstəqil

Fəaliyyət xarici şirkətlərin Rusiyanın vasitəsilə həyata keçirilir aşağıdakı üç əsas təşkili formasıhüquqi şəxsin yaradılması ilə tam və ya qismən xarici kapitalın iştirakı (yardımçı) tədbirlər vasitəsilə daimi nümayəndəliyi (filialı) - məhdud iştirakı olmadan təhsil daimi nümayəndəliyinin.